Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στην Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, στη Θεσσαλονίκη, συγκροτήθηκε σε σώμα νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, η σύνθεση του οποίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Νεκτάριος Παρμάκης, president@hrt.org.gr
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μαυρομμάτης, vice-president@hrt.org.gr
Γενικός Γραμματέας: Ελένη Μαχά, secretary@hrt.org.gr
Ειδικός Γραμματέας: Σταύρος Πασχαλίδης, deputy-secretary@hrt.org.gr
Ταμίας: Τηλέμαχος Αιγυπτιάδης, treasurer@hrt.org.gr
Μέλος: Δανάη-Φωτεινή Μαυρουδή, member1@hrt.org.gr
Μέλος: Ρήγας Τσίτας, member2@hrt.org.grΕλληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 18/02/2019 8:47:16 μμ