Προμήθεια εξοπλισμού για το πρόγραμμα INTERREG - HELP

Το ΔΣ της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης μετά από αξιολόγηση των τριών προσφορών για τον εξοπλισμό για το πρόγραμμα INTERREG - HELP αποφάσισε ομόφωνα (αριθμός πρωτοκόλλου 9453/2018), να αναθέσει στην ΑΛΦΑΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ την προμήθεια του εξοπλισμού όπως αυτός περιγράφηκε σε προηγούμενη προκήρυξη.

Η οποιαδήποτε ένσταση επί της συγκεκριμένης απόφασης μπορεί να κατατεθεί εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο inform@hrt.org.gr έως την 11/12/2018. Πέραν αυτής της ημερομηνίας καμία ένσταση δεν θα γίνει δεκτή.
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 09/12/2019 12:01:57 πμ