Ανάθεση Προμηθειών για InfoDay - HELP Project

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 (Πρακτικό 13ο) αποφασίστηκε η ανάθεση προμηθειών της Infoday στα πλαίσια του προγράμματος HELP, στις 08/05/19, στις παρακάτω εταιρείες:

- Γραφική ύλη/Αναλώσιμα από την εταιρεία Σταματίου Ευάγγελος-Start Ο.Ε.

- Banner από την εταιρεία Παππάς Αλέξανδρος – Imagink

- Catering από την εταιρεία Flavour Factory Single Member PC - Samiotakis CateringΕλληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 29/03/2020 2:42:50 μμ