Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο

Η Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ανώτατο όργανο της οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που προέκυψαν από τις εκλογές της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου 2016 ως εξής:

Πρόεδρος Δανάη-Φωτεινή Μαυρουδή
Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Μαυρομμάτης
Γεν. Γραμ. Σοφία Κυφωνίδου
Ταμίας Τηλέμαχος Αιγυπτιάδης
Ειδ. Γραμ. Νίκος Πρίπορας
Μέλος Γιώργος Καλογερόπουλος
Μέλος Πέτρος Παντελίδης

 

Σοφία Κυφωνίδου

Καταστατικό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
Η Δ/νση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης αποτελεί το κύριο εποπτικό όργανο για την οργάνωση των εκπαιδεύσεων των μελών της
Η Δ/νση Επιχειρήσεων της οργάνωσης έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό των επιχειρήσεων έρευνας – διάσωσης και λειτουργεί ως συνδετικό κρίκος της ΕΟΔ με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 16/12/2017 1:46:57 πμ