Εκπαίδευση μελών του Τμήματος Υγρού Στοιχείου στη Θεσσαλονίκη από την Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση

Εκπαίδευση μελών του Τμήματος Υγρού Στοιχείου στη Θεσσαλονίκη από την Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση

13 μέλη του Τμήματος Υγρού Στοιχείου της ΕΟΔ από τη Θεσσαλονίκη και το παράρτημα της Ροδόπης εκπαιδεύτηκαν για τρεις ημέρες στον χειρισμό σκάφους και τις διαδικασίες θαλάσσιας διάσωσης από τον Eirik Haugen, εκπαιδευτή της Νορβηγικής Οργάνωσης για τη θαλάσσια διάσωση (Norwegian Society for Sea Rescue, RS), στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που διατηρούν οι δύο οργανώσεις.

Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητικές παρουσιάσεις, αλλά και πρακτικά μαθήματα με τα διασωστικά σκάφη της ΕΟΔ RESCUE 1 και ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΙ, στα οποία συμπεριλαμβανόταν θεματικές όπως χειρισμός σκάφους με δύο μηχανές, τρόποι ρυμούλκησης σκαφών, μέθοδοι θαλάσσιας έρευνας (SAR), ανάσυρση ναυαγού από το νερό, διαχείριση κινδύνου και ασφαλείς πρακτικές. Σκοπός όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρει η Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι, μεταξύ άλλων, και η μεταφορά της τεχνογνωσίας, φιλοσοφίας και της τεράστιας εμπειρίας της Νορβηγικής οργάνωσης, απόσταγμα των 125 χρόνων της ιστορίας της.

Να σημειωθεί ότι το σκάφος ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΙ, το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό επιχειρούσε στη Λέσβο, έγινε δωρεά στην ΕΟΔ από το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας και την Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της ΕΟΔ από τους δύο προαναφερόμενους φορείς η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης θα κατασκευάσει άλλα τέσσερα διασωστικά σκάφη.

Στα μέσα Νοέμβρη θα ακολουθήσει και νέος κύκλος εκπαίδευσης για 15 εθελοντές της ΕΟΔ στο εκπαιδευτικό κέντρο της RS στην Νορβηγία.

Εκπαίδευση μελών του Τμήματος Υγρού Στοιχείου στη Θεσσαλονίκη από την Νορβηγική Οργάνωση για τη θαλάσσια διάσωση


Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 30/09/2020 9:56:28 πμ