Δωρεάν σχολή αυτοπροστασίας στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Αχαΐας

Δωρεάν σχολή αυτοπροστασίας στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Αχαΐας

Δωρεάν εκπαίδευση αυτοπροστασίας για όλους τους πολίτες της Πάτρας και των γειτονικών περιοχών διοργανώνει το παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αχαΐας. Η σχολή θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017 και οι θεματικές περιλαμβάνουν την στατιστικών των ατυχημάτων, τα μέτρα πρόληψης και τις Πρώτες Βοήθειες.

Αμέσως μετά το πέρας της δωρεάν σχολής, θα ξεκινήσει η σχολή βασικής εκπαίδευσης, την οποία, επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες και στόχος της είναι η εκπαίδευση όσων συμμετέχουν σε όλα τα πεδία δράσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της να ενταχθούν στο δυναμικό της οργάνωσης.

Το κόστος της Βασικής Σχολής Εκπαίδευσης Διασωστών ανέρχεται στα 200 ευρώ και συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα σίτισης, διαμονής, καυσίμων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών εντύπων και εξοπλισμού εκπαίδευσης. Δικαίωμα συμμετοχής στη σχολή έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών, αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει τη κατάλληλη αίτηση συμμετοχής που παρέχεται στα γραφεία της ΕΟΔ στην Πάτρα και έχουν εξοφλήσει το 25% του κόστους κατά την έναρξη της Σχολής.
Μετά το πέρας της σχολής παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης των αντίστοιχων θεματικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην οργάνωση έχουν οι μαθητευόμενοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την Σχολή και έχουν κριθεί ικανοί στις εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον εξής σύνδεσμο: https://goo.gl/forms/pWNm3z0UvjmURswi1

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2610 250202 ή μέσω e-mail στο achaia@hrt.org.gr.Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 15/10/2018 6:24:47 μμ