Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο της οργάνωσης για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα μέλη της σε πανελλαδικό επίπεδο. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2002, βάσει της αναδιοργάνωσης του οργανογράμματος της ΕΟΔ. Ασκεί εποπτικό ρόλο σε όλες τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται για την κατάρτιση των μελών, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε όλα τα διεθνή δρώμενα των παγκόσμιων φορέων ανά ειδικότητα (ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, αντιμετώπιση καταστροφών, σκύλοι έρευνας), προκειμένου να τηρεί και να εφαρμόζει τις επικαιροποιημένες οδηγίες που ισχύουν διεθνώς.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζονται οι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ανά την επικράτεια, οι οποίοι με τη σειρά τους προβαίνουν στη διοργάνωση των διαφόρων σχολείων ανά ειδικότητα κάθε χρόνο.

Πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοργανώνει ασκήσεις, συνέδρια και ημερίδες πανελλαδικού χαρακτήρα με στόχο την προώθηση και διάδοση όλων των εξελίξεων και των νέων κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) που εκδίδουν οι παγκόσμιοι φορείς, των οποίων είναι μέλος η ΕΟΔ.

Τα στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από διάφορους φορείς όπως η IKAR- CISA, η Bergwacht, ο NAEMT, η ERC, κ.ά. Στόχος της είναι να διατηρεί υψηλό τα εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών της ΕΟΔ και, ταυτόχρονα, να εκπαιδεύει τρίτους μέσω συνεργασιών ή εκπαιδευτικών ημερίδων.
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 15/04/2021 4:32:35 πμ