Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της οξοποιίας GALAXY

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της οξοποιίας GALAXY

Επτά εργαζόμενοι της οξοποιίας GALAXY (www.galaxygr.com), που έχει έδρα στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, παρακολούθησαν την περασμένη Τρίτη το πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής/Basic Life Support - της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής συνεισφοράς της GALAXY στον συνάνθρωπο και στον κάθε εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στον καθένα που χρήζει άμεσης βοήθειας έξω απ’ αυτήν.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν εργαζόμενοι της εταιρείας από όλα τα τμήματα της εταιρείας, που πιστοποιήθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, από το οποίο είναι πιστοποιημένοι και οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Ευχαριστούμε την εταιρεία GALAXY που επίλεξε την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών στο προσωπικό της οξοποιίας GALAXY

Άλλα σχετικά θέματα:
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Powered by active³ CMS - 18/10/2018 11:20:48 μμ